Het Okapifonds is een klein fonds op het gebied van de ggz. De stichting beoogt de financiële Ondersteuning van
Kritische en Anti-Psychiatrische Initiatieven. Bij voorkeur nieuwe initiatieven komen in aanmerking als zij
in werkwijze en organisatie de volgende drie doelstellingen trachten te realiseren:


Let op: Op 16 januari 2014 wordt het Okapifonds opgeheven. Dit omdat het geld op raakt en het Okapifonds
niet actief wil werven. Tot 1 december 2013 kunnen nog aanvragen worden ingediend.

Plaatje van een Okapi