Uiteraard moeten aanvragen aan de doelstellingen voldoen. Omdat, zoals gezegd het Okapifonds relatief klein is heeft
het fonds als beleid geen geld toe te wijzen aan individuele personen. Ook wordt zelden of nooit betaald voor een
begrotingstekort of voor inventaris die aan vernieuwing toe is. Bij hele grote projecten onderzoeken we of een bijdrage
van het Okapifonds wel een relevante bijdrage zou betekenen.

Denkt u dat uw idee, actie, project, of anderssoortig initiatief voor een uitkering van het Okapifonds in aanmerking zou
moeten komen, let dan bij uw aanvraag op de volgende punten:


Let op: Op 16 januari 2014 wordt het Okapifonds opgeheven. Dit omdat het geld op raakt en het Okapifonds
niet actief wil werven. Tot 1 december 2013 kunnen nog aanvragen worden ingediend.Plaatje van een Okapi