Het kan ook andersom: u steunt het Okapifonds. Ook daarvoor kunt u contact opnemen met de stichting Okapifonds:

Stichting Ondersteuning Kritische AntiPsychiatrische Initiatieven
Postbus 13258
3507 LG Utrecht

Giro: 4878956


Let op: Op 16 januari 2014 wordt het Okapifonds opgeheven. Dit omdat het geld op raakt en het Okapifonds
niet actief wil werven. Tot 1 december 2013 kunnen nog aanvragen worden ingediend.


Plaatje van een Okapi