De oprichters wilden destijds het hen toebedeelde geld voor een zo goed mogelijk doel gebruiken. Zij waren
allen (meestal als vrijwilliger) werkzaam op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Het eerste idee was een
fonds op te richten voor ondersteuning van woonprojekten voor (ex-)gebruikers van de psychiatrie.
Een "WONDER-fonds": WOnen Na DE inRichting. Na uitvoerig overleg werd besloten de doelstelling te verbreden.
Zo hopen we in onze ogen belangrijke ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg te kunnen blijven steunen.

Het Okapifonds bestaat sinds 16 januari 1986.


Let op: Op 16 januari 2014 wordt het Okapifonds opgeheven. Het fonds heeft dan precies 28 jaar bestaan.
Het Okapifonds wordt opgeheven omdat het geld op raakt en het Okapifonds niet actief wil werven. Tot
1 december 2013 kunnen nog aanvragen worden ingediend.Plaatje van een Okapi